2019-01-08

Plany studiów

Plany studiów

Załączniki

  Bezpieczeństwo nar...ne 2019 C.xls 101,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Bezpieczeństwo nar...e 2019 BT.xls 101,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Bezpieczeństwo nar...ne 2019 P.xls 101,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Bezpieczeństwo nar...e 2019 ZK.xls 101 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 1 st. Mo... stopień.xls 43,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 1 st. Mo... stopień.xls 43,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 1 st. Mo...pień (1).xls 47,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 1 st. Mo... stopień.xls 44,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 1 st. Mo... stopień.xls 42,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 1 st. Mo... stopień.xls 45 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 1 st. Mo... stopień.xls 43 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. Mo... stopień.xls 36,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. Mo... stopień.xls 47 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. Mo... stopień.xls 38,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. Mo... stopień.xls 42 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. Mo... stopień.xls 43,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. Mo... stopień.xls 42 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. NP...iepedagog.xls 39,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. NP...pień NP..xls 47 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. NP...Istopień.xls 38,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. NP...pień NP..xls 41 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. NP...pień NP..xls 42 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. NP...pień NP..xls 43,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Pedagogika 2 st. NP...pień NP..xls 35,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Logistyka 2019-2020.xlsx 83,19 KB (xls) szczegóły pobierz
  Energetyka 2019-2020.xls 110,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Administracja 2019-2020.xls 102 KB (xls) szczegóły pobierz
  Bezpieczenstwo_naro...owy_I_st..xls 77 KB (xls) szczegóły pobierz
  Bezpieczenstwo_naro...I_stopien.xls 50 KB (xls) szczegóły pobierz
  Bezpieczenstwo_naro...I_stopien.xls 51 KB (xls) szczegóły pobierz
  Bezpieczenstwo_naro...I_stopien.xls 50,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Bezpieczenstwo_naro...I_stopien.xls 49,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Dietetyka studia I ... od 19-20.pdf 102,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Fizjoterapia jednol... od 19-20.pdf 239,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pielęgniarstwo stu... od 19-20.pdf 176,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się